OBS: Kräver ramdisk (initrd) då Linuxkärnan som kommer med Slackware inte är kompilerad med drivrutiner för USB.

OBS: Viktigt att installationen görs på den dator och USB-disk där systemet ska köras. Kommer med stor sannolikhet (men inte garanterat) att fungera på andra datorer.

  • Samma procedur som för att installera på vanlig disk. Installera Lilo på USB-diskens MBR.

Avsluta installationsprogrammet och fortsätt i terminalläge.

  • Gör chroot till /mnt för att arbeta mot det nyligen installerade systemet. Montera först sys och proc och gör därefter chroot.

mount -vt proc proc /mnt/proc

mount -vt sysfs sysfs /mnt/sys

chroot /mnt

  • Sätt SW-ROOT som etikett på root-partitionen (i exemplet nedan /dev/sdc1, kan vara /dev/sdXY beroende på installation..).

e2label /dev/sdc1 SW-ROOT

  • Ändra hårdkodade sökvägen till root-partitionen i /etc/fstab till etiketten som sattes tidigare.

joe /etc/fstab

Ändra /dev/sdc1 till LABEL=SW-ROOT

  • Gör ramdisken (initrd) som ska laddas och köras vid boot av Lilo.

/usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh > cmd
sh cmd

  • Installera om Lilo för att inkludera ramdisken och för att root-partitionen ska kunna hittas med hjälp av etiketten.

Ändra konfigurationen för Lilo:

joe /etc/lilo.conf

Lägg till raden “compact” för en snabbare bootsekvens.

Lägg till kernelparametrar (används i detta fall endast av ramdisken) med raden append=“root=LABEL=SW-ROOT waitforroot=10”.

Ändra boot=/dev/sdX till boot=/dev/sdc (X kan variera).

Lägg till följande rad efter “image = /boot/vmlinuz”:

initrd = /boot/initrd.gz

Testa först (-t) för att se hur Lilo kommer att installeras:

lilo -t -v

Kör utan -t om allt ser bra ut.

lilo -v

  • Avsluta chrooten, avmontera proc,sys och /mnt och stäng av datorn.

exit

umount /mnt/proc

umount /mnt/sys

umount /mnt

poweroff