Exempel för Slackware-Current:

https://bear.alienbase.nl/mirrors/slackware/slackware64-current-iso/

Ladda ner:
https://bear.alienbase.nl/mirrors/slackware/slackware64-current-iso/slackware64-current-install-dvd.iso


https://bear.alienbase.nl/mirrors/slackware/slackware64-current-iso/MD5SUM

Kontrollera MD5:

md5sum -c MD5SUM
slackware64-current-install-dvd.iso: OK

Kopiera iso-filen till installations-USB’t (sticka på minst 4GB):
dd if=slackware64-current-install-dvd.iso of=/dev/sdb bs=10M

Boota från USB’t och installera Slackware.