Blog Image

Välkommen till LinuxFunkar!

Installera Slackware Linux från installationsmedia på USB

Slackware Linux Posted on Mon, January 06, 2020 12:50:55

Exempel för Slackware-Current:

https://bear.alienbase.nl/mirrors/slackware/slackware64-current-iso/

Ladda ner:
https://bear.alienbase.nl/mirrors/slackware/slackware64-current-iso/slackware64-current-install-dvd.iso


https://bear.alienbase.nl/mirrors/slackware/slackware64-current-iso/MD5SUM

Kontrollera MD5:

md5sum -c MD5SUM
slackware64-current-install-dvd.iso: OK

Kopiera iso-filen till installations-USB’t (sticka på minst 4GB):
dd if=slackware64-current-install-dvd.iso of=/dev/sdb bs=10M

Boota från USB’t och installera Slackware.Kör Slackware Linux från USB-disk eller sticka

Slackware Linux Posted on Mon, January 06, 2020 11:42:48

OBS: Kräver ramdisk (initrd) då Linuxkärnan som kommer med Slackware inte är kompilerad med drivrutiner för USB.

OBS: Viktigt att installationen görs på den dator och USB-disk där systemet ska köras. Kommer med stor sannolikhet (men inte garanterat) att fungera på andra datorer.

  • Samma procedur som för att installera på vanlig disk. Installera Lilo på USB-diskens MBR.

Avsluta installationsprogrammet och fortsätt i terminalläge.

  • Gör chroot till /mnt för att arbeta mot det nyligen installerade systemet. Montera först sys och proc och gör därefter chroot.

mount -vt proc proc /mnt/proc

mount -vt sysfs sysfs /mnt/sys

chroot /mnt

  • Sätt SW-ROOT som etikett på root-partitionen (i exemplet nedan /dev/sdc1, kan vara /dev/sdXY beroende på installation..).

e2label /dev/sdc1 SW-ROOT

  • Ändra hårdkodade sökvägen till root-partitionen i /etc/fstab till etiketten som sattes tidigare.

joe /etc/fstab

Ändra /dev/sdc1 till LABEL=SW-ROOT

  • Gör ramdisken (initrd) som ska laddas och köras vid boot av Lilo.

/usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh > cmd
sh cmd

  • Installera om Lilo för att inkludera ramdisken och för att root-partitionen ska kunna hittas med hjälp av etiketten.

Ändra konfigurationen för Lilo:

joe /etc/lilo.conf

Lägg till raden “compact” för en snabbare bootsekvens.

Lägg till kernelparametrar (används i detta fall endast av ramdisken) med raden append=“root=LABEL=SW-ROOT waitforroot=10”.

Ändra boot=/dev/sdX till boot=/dev/sdc (X kan variera).

Lägg till följande rad efter “image = /boot/vmlinuz”:

initrd = /boot/initrd.gz

Testa först (-t) för att se hur Lilo kommer att installeras:

lilo -t -v

Kör utan -t om allt ser bra ut.

lilo -v

  • Avsluta chrooten, avmontera proc,sys och /mnt och stäng av datorn.

exit

umount /mnt/proc

umount /mnt/sys

umount /mnt

poweroffInstallera om Lilo

Slackware Linux Posted on Thu, August 08, 2019 12:05:50

Problem: Går inte att boota Linux på grund av att bootloadern (Lilo) är trasig eller felaktigt installerad.

Lösning:
Installera om Lilo genom att boota med installationsskivan eller bootbart usbminne.

Montera rootpartitionen (i exemplet nedan /dev/sdb1) på /mnt:

mount /dev/sdb1 /mnt

Gör chroot till /mnt:

chroot /mnt

Kontrollera/ändra konfigurationen för Lilo:

joe /etc/lilo.conf

Lägg till raden “compact” för en snabbare bootsekvens.

Lägg till eventuella kernelparametrar med raden append = “<kernelparametrar>”.

Installera om Lilo:

Testa först (-t) för att se hur Lilo kommer att installeras.

lilo -t -v

Kör utan -t om allt ser bra ut.

lilo -v

Avsluta chrooten och avmontera rootpartitionen:


exit
umount /mnt

Överkurs:
Hantera ramdisken initrd.gz (används där mer kontroll eller funktionalitet behövs i bootsekvensen):

Se till att följande rad finns i /etc/lilo.conf:

initrd = /boot/initrd.gz

Gör eventulla ändringar i ramdisken:

cd /boot/initrd-tree

Tex.

Kopiera in alla kernelmoduler (drivrutiner) till ramdisken:

cp -a /lib/modules/4.19.62 lib/modules

Lägg till moduler som ska laddas manuellt vid boot:

joe load_kernel_modules

Lägg till för varje modul som ska laddas
Ex.
modprobe -v xhci-hcd

Lägg till en fördröjning (10s) innan rootpartitionen monteras (behövs om den tex ligger på ett USB-minne):

echo 10 > wait-for-root

Skapa och komprimera ramdisken så att den kan användas av Lilo:

mkinitrd

OBS: Glöm inte att installera om Lilo (lilo -v) efter att ramdisken har ändrats.