Bygg en retrospelkonsol och återanvänd dina gamla C64/Amiga-joystickar!

Vad behövs?

Hårdvara:

1. Raspberry Pi2/3 Model B (900Mhz, 1GB RAM)

2. SD-kort 32GB (ju större desto fler spel ryms!)

3. 2st 9-pols D-SUB hankontakter.

4. Några sladdar som kan anslutas mot I/O-listen.

5. Gamla joystickar (C64 eller Amiga). Det går även bra med USB-gamepads eller liknande men det är ju inte lika coolt..

6. Tangentbord

Mjukvara:

RetroPie (http://blog.petrockblock.com/retropie)

ArcadeJoystick (https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi)

Gör så här:

Anslut I/O-listen mot D-SUB-kontakterna:


Joystick-1
Pinout D-SUB1 -> I/O-list
1 -> 7
2 -> 11
3 -> 13
4 -> 15
5 -> 10
6 -> 22
7 -> 12
8 -> 20
9 -> 18

Joystick-2
Pinout D-SUB2 -> I/O-list
1 -> 23
2 -> 29
3 -> 31
4 -> 33
5 -> 26
6 -> 40
7 -> 32
8 -> 34
9 -> 38

Hämta diskavbild för RetroPie:

wget https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/releases/download/3.6/retropie-v3.6-rpi2_rpi3.img.gz

Packa upp:

gunzip retropie-v3.6-rpi2_rpi3.img.gz

Kopiera till SD-kortet:

(https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/linux.md)

dd bs=4M if=retropie-v3.6-rpi2_rpi3.img of=/dev/sdX

(Byt /dev/sdX mot SD-kortets enhetsnamn)

sync

Sätt i SD-kortet i Raspberryn och koppla därefter in skärm, tangentbord, nätverkskabel och ström.

När det står “No gamepads detected”:
Ställ in tangentbordskontrollerna genom att hålla in nån tangent. Viktigt för att kunna navigera i menyerna.

Gå till menyn RetroPie och välj “Show IP” för att se vilken IP-adress som Raspberryn har fått:

Logga in på Raspberryn’s IP-adress med SSH från annan dator:

ssh -l pi 192.168.11.131

(lösenord: raspberry)

Hämta installationskript för ArcadeJoystick:

mkdir mkjoystick
cd mkjoystick
wget https://github.com/digitalLumberjack/mk_arcade_joystick_rpi/releases/download/v0.1.4/install.sh

Kör installationskriptet:

sudo sh ./install.sh updatesystem

Ignorera felmeddelande..
sudo: rpi-update: command not found
ERROR : Unable to updta the firmware

Starta om:

sudo reboot

Raspberryn bootar om.

Logga in igen med SSH och kör installationskriptet på nytt.

cd mkjoystick
sudo sh ./install.sh

Lägg till följande rad i /etc/modules:
mk_arcade_joystick_rpi

sudo nano /etc/modules

Skapa filen /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf och lägg till följande rad:
options mk_arcade_joystick_rpi map=1,2

sudo nano /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf

Starta om:
sudo reboot

Tryck “S” och välj “Configure Inputs” för att ställa in joystickarna. Om joysticken endast har en knapp så välj “X” för den.

Lägg in spel:

Kopiera spel till /home/pi/RetroPie/roms:

scp -r c64/* pi@192.168.11.131:/home/pi/RetroPie/roms/c64

Länkar:

http://raspivan.weebly.com/retropie.html#

http://www.freeroms.com/dl_roms/rom_download.php?title=gauntlet_rev_14&system=MAME&game_id=5746

http://blog.m.nu/raspberry-pi-med-retropie-del-2-forsta-uppstarten/