Citat ur manualen för ritprogrammet Gimp:

“GIMP är ett fotomanipuleringsprogram till flera olika plattformar. GIMP står för GNU Image Manipulation Program. På svenska betyder detta GNU:s bildmanipuleringsprogram. GIMP är anpassat för flera olika bildmanipuleringsmetoder såsom fotoretuschering, bildkomposition och bildkonstruktion.
GIMP har många förmågor. Det kan användas som ett enkelt ritprogram, som ett fotoretuscheringsprogram för experter, för satsvis behandling av bilder, en massproducerande bildrenderare, för konvertering av bildformat etc.
GIMP är expanderbar och förbättringsbar. Det är konstruerat för att utvidgas med insticksmoduler och tillägg för att kunna göra i stort sett allt. Det avancerade skriptgränssnittet tillåter att allt från den enklaste uppgiften till den mest komplexa bildmanipuleringsprocessen beskrivs i skript.”

Engelsk manual för senaste versionen (2.8):
http://docs.gimp.org/2.8/en/

Svensk manual för version 2.6: (svenska manualen för 2.8 är under konstruktion enligt Gimp’s hemsida)
http://docs.gimp.org/2.6/sv/