Blog Image

Välkommen till LinuxFunkar!

Mall för en Erlang-applikation

Erlang Posted on Wed, February 09, 2022 21:55:21

Vad är Erlangs enda svaghet? Lång startsträcka för att komma igång!

Den här mallen är tänkt att underlätta för nybörjare att komma igång med Erlang genom att erbjuda en professionell (förhoppningsvis) Erlang-applikation som går att använda direkt.

https://gitlab.com/tresjuor/SomeErlangAppXyz

Ladda ner genom att klona:

git clone https://gitlab.com/tresjuor/SomeErlangAppXyz.git

Används på följande sätt:

  • make / make all – Build everything
  • make erlang – Compile all erlang modules and create the .app file from .appSrc
  • make prepare_test – Prepare test environment if needed.
  • make test – Run tests. Ignore errors from dialyzer.
  • make run_s – Run the application in an interactive Erlang shell
  • make run_d – Run the application in a detached (from the shell) erlang node
  • make to_erl – Attach to the erlang shell when the application has been started with ‘make run_d’
  • make kill – Terminate the application
  • make doc – Generate documentation
  • make clean – Delete all output files

Applikationen går även att köra i en docker-container med följande kommando:

docker run -it tresjuor/ubuntu-jammy-erlang

Testas enkelt på Play with Docker:
https://labs.play-with-docker.com/Installera Erlang på Slackware

Erlang Posted on Sat, February 01, 2020 14:50:47

1. Installera SboPkg för att enkelt kunna bygga program (installationspaket).

https://sbopkg.org/

https://docs.slackware.com/howtos:slackware_admin:building_packages_with_sbopkg

installpkg sbopkg-version-noarch-1_wsr.tgz

2. Kör SboPkg och installera först WxPython och därefter Erlang.

sbopkg

Synka först genom att välja “Sync”.

Tryck därefter på “Search” för att hitta program att installera.