Blog Image

Linux funkar!

Öppet brev till IT-ansvarig/rektor på alla skolor i Sverige

Varför TreSjuor? Posted on Mon, March 16, 2015 18:01:43

Är ni nöjda med er nuvarande IT-miljö för lärare och elever? Om svaret är ja använder ni troligen redan Linux!

Om ni inte är nöjda så kan jag ge er ett antal argument för att använda Linux i en skolmiljö: http://linuxfunkar.tresjuor.se/#post1

Själv arbetar jag som konsult inom elektronik och datateknik och
använder Linux till 90% i mitt dagliga arbete. Det är möjligt idag (till
skillnad mot för några år sedan) tack vare trenden i IT-världen att
utveckla standardiserade produkter med öppna gränssnitt.

En viktig företagsprincip (som alltid har funnits) är att inte vara
beroende av en enda specifik leverantör eller råvara. Denna princip har
varit ignorerad eller obrukbar länge när det gäller operativsystem..
Lägg inte alla ägg i samma (microsoft)korg!

Ett bra exempel på en öppen standard är HTML5 som möjligör avancerade applikationer och multimedia i en vanlig webbläsare. http://www.hongkiat.com/blog/48-excellent-html5-demos/
Ett annat givet exempel är Android som i grunden bygger på Linux och
bevisligen fungerar på extremt många olika hårdvaror (telefoner,
surfplattor, TV-apparater mm).

Om det här låter intressant – tveka inte att ta kontakt för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte!

Med vänliga hälsningar

Magnus Uppman

Elektronik och programvaruingenjör
www.tresjuor.se
073-0423651
magnus.uppman@tresjuor.seGlöm dyra supportavtal! (*host* Volvo-IT *host*)

Varför TreSjuor? Posted on Mon, March 09, 2015 16:12:06

Vår målsättning är att alla kunder ska klara av att sköta den löpande driften själva eller vid behov med hjälp av valfritt konsultföretag.
Det ska inte finnas några inlåsande avtal varken vad det gäller hårdvara eller program.
Det vara lika enkelt att använda en dator som en TV! Användarna ska inte behöva lära sig hur ett operativsystem fungerar, det som är viktigt är vilka program som används och dokumentation för dessa.

För att lyckas med ovanstående använder vi endast licensfri, öppen programvara och operativsystemet Linux. Det som duger åt NASA (http://phys.org/news/2013-05-international-space-station-laptop-migration.html) och Google (http://en.wikipedia.org/wiki/Goobuntu) duger åt oss..
Vi tror även på decentralisering som går tvärtemot dagens trend med molntjänster och tunna klienter till höger och vänster.

Vi anser att en dator ska kunna fungera till 100% UTAN en fet internetuppkoppling. Användaren ska också ges mer makt över sin egen dator för till exempel säkerhetskopiering, programinstallation och hårdvaruändringar.

Fördelen med ett decentraliserat system är också att säkerheten kan tillåtas vara lägre (hög säkerhet innebär oftast minskad flexibilitet för användaren) då det endast är en dator som blir drabbad av eventuella intrång. Självklart ska säkerheten initialt vara hög men poängen är att det ska vara möjligt för användaren att tillåta lägre säkerhet vid behov (installation av program/videosamtal/fjärrsessioner mm).