Blog Image

Linux funkar!

Öppet brev till IT-ansvarig/rektor på alla skolor i Sverige

Varför TreSjuor? Posted on Mon, March 16, 2015 18:01:43

Är ni nöjda med er nuvarande IT-miljö för lärare och elever? Om svaret är ja använder ni troligen redan Linux!

Om ni inte är nöjda så kan jag ge er ett antal argument för att använda Linux i en skolmiljö: http://linuxfunkar.tresjuor.se/#post1

Själv arbetar jag som konsult inom elektronik och datateknik och
använder Linux till 90% i mitt dagliga arbete. Det är möjligt idag (till
skillnad mot för några år sedan) tack vare trenden i IT-världen att
utveckla standardiserade produkter med öppna gränssnitt.

En viktig företagsprincip (som alltid har funnits) är att inte vara
beroende av en enda specifik leverantör eller råvara. Denna princip har
varit ignorerad eller obrukbar länge när det gäller operativsystem..
Lägg inte alla ägg i samma (microsoft)korg!

Ett bra exempel på en öppen standard är HTML5 som möjligör avancerade applikationer och multimedia i en vanlig webbläsare. http://www.hongkiat.com/blog/48-excellent-html5-demos/
Ett annat givet exempel är Android som i grunden bygger på Linux och
bevisligen fungerar på extremt många olika hårdvaror (telefoner,
surfplattor, TV-apparater mm).

Om det här låter intressant – tveka inte att ta kontakt för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte!

Med vänliga hälsningar

Magnus Uppman

Elektronik och programvaruingenjör
www.tresjuor.se
073-0423651
magnus.uppman@tresjuor.seGlöm dyra supportavtal! (*host* Volvo-IT *host*)

Varför TreSjuor? Posted on Mon, March 09, 2015 16:12:06

Vår målsättning är att alla kunder ska klara av att sköta den löpande driften själva eller vid behov med hjälp av valfritt konsultföretag.
Det ska inte finnas några inlåsande avtal varken vad det gäller hårdvara eller program.
Det vara lika enkelt att använda en dator som en TV! Användarna ska inte behöva lära sig hur ett operativsystem fungerar, det som är viktigt är vilka program som används och dokumentation för dessa.

För att lyckas med ovanstående använder vi endast licensfri, öppen programvara och operativsystemet Linux. Det som duger åt NASA (http://phys.org/news/2013-05-international-space-station-laptop-migration.html) och Google (http://en.wikipedia.org/wiki/Goobuntu) duger åt oss..
Vi tror även på decentralisering som går tvärtemot dagens trend med molntjänster och tunna klienter till höger och vänster.

Vi anser att en dator ska kunna fungera till 100% UTAN en fet internetuppkoppling. Användaren ska också ges mer makt över sin egen dator för till exempel säkerhetskopiering, programinstallation och hårdvaruändringar.

Fördelen med ett decentraliserat system är också att säkerheten kan tillåtas vara lägre (hög säkerhet innebär oftast minskad flexibilitet för användaren) då det endast är en dator som blir drabbad av eventuella intrång. Självklart ska säkerheten initialt vara hög men poängen är att det ska vara möjligt för användaren att tillåta lägre säkerhet vid behov (installation av program/videosamtal/fjärrsessioner mm).Vilka fördelar?

Varför Linux? Posted on Fri, February 13, 2015 09:36:19


Vilka fördelar finns det att anlita en konsult som använder program/hårdvara baserade på öppen källkod (open source)?

Ej inlåsning av kunden till proprietär programvara eller hårdvara.

Alla konsultens verktyg (program) som används är öppen källkod och tillgängliga för kunden för anpassningar och vidareutveckling.

Nyutvecklade program ägs av kunden som själv får avgöra licensform vid eventuell vidaredistribution.

Bara för att verktygen är öppen källkod så innebär det inte att produkter som utvecklas med verktygen också måste vara det.
Dessutom innebär det att skript och konfigurationsfiler till program som är öppen källkod inte behöver vara öppna, det är upp till kunden att avgöra.

Vilka fördelar finns det med program som är baserade på öppen källkod (open source)?

Kan supportas även om den som ursprungligen skapade programmet har övergivit det eller av annan anledning inte vill eller kan.

Kan felsökas av vem som helst då programkoden är fritt tillgänglig.

Kan optimeras och anpassas för olika behov.

Inga licenskostnader eller administration av licenser.

Obegränsat antal användare för alla program.Vad är Linux?

Varför Linux? Posted on Fri, February 13, 2015 09:26:37


Direkt från Wikipedia
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Linux):

Linux eller GNU/Linux är ett Unix-liknande operativsystem som till största delen, och i några varianter helt, består av fri programvara. Det består i allmänhet av central programvara från GNU-projektet, kärnan Linux samt annan programvara från tusentals andra projekt. Det är ett av de mer framstående exemplen på vad utveckling med fri programvara och öppen källkod har åstadkommit.

En GNU/linuxdistribution är en samling programvara som förutom Linuxkärnan och GNU-systemet innehåller det som behövs för att få ett komplett, fungerande datorsystem. Det finns ett stort antal distributioner skapade av företag, privatpersoner och öppna projekt. En del distributioner är främst tänkta att användas på persondatorer, andra är avsedda för servrar. De större distributionerna är avsedda att kunna användas i de flesta sammanhang, och programvara som inte ingår i en viss distribution går ändå att installera där med måttligt besvär.

GNU/Linux är idag det klart dominerande operativsystemet bland superdatorer. Linux-kärnan används ofta också i inbyggda system, men resten av operativsystemet kan skilja sig väsentligt från GNU/Linux. Android, det dominerande operativsystemet för mobiltelefoner, är ett exempel på ett sådant annorlunda GNU/Linux-baserat operativsystem.

GNU/Linux blev vanligt på internetservrar redan i mitten av 1990-talet. Användningen på persondatorer var länge begränsad av framförallt tillgången på kontorsprogram. Installation av tidiga GNU/Linux-distributioner krävde relativt stora kunskaper i datorteknik. Större institutioner med Windows-miljö har också dragit sig för den skolning av administratörer och användare som en övergång kräver, och framförallt för att upprätthålla dubbla system, i de fall GNU/Linux inte helt kan ersätta den tidigare miljön.

GNU/Linux erbjuder sedan länge ett gott programurval på nästan alla områden. Installationen av de flesta distributioner sker med ett grafiskt användargränssnitt och är automatiserad, inklusive detektering av hårdvara och val av drivrutiner. För en icke-teknisk användare är byte från Windows till en välanpassad Linux-variant knappast svårare än byte från en generation Windows-system till nästa. Flera distributioner är avsedda för mindre avancerade användare.Ardour (flerspårs-ljudinspelning och musikproduktion)

Dokumentation? Posted on Wed, February 11, 2015 14:10:41

Ardour is an application to fit the needs of musicians under Linux. It is designed to be a fully functional professional audio application, that uses the professional sound server jack for sound i/o.

Hemsida:

https://ardour.org/

Manual:

http://en.flossmanuals.net/ardour/Audacity (ljudinspelning)

Dokumentation? Posted on Wed, February 11, 2015 14:04:24

Audacity is free, open source software for recording and editing sounds. With Audacity one can record live audio, convert tapes and records into digital recordings, edit Ogg, MP3, and WAV sound files, and much more.

Hemsida:

http://audacity.sourceforge.net/?lang=sv

Wiki:

http://wiki.audacityteam.org/wiki/Audacity_Wiki_Home_PageLMMS (musikproduktion)

Dokumentation? Posted on Wed, February 11, 2015 14:02:32


LMMS is a free cross-platform software which allows you to produce music with your computer. This covers creating melodies and beats, synthesizing and mixing sounds and arranging samples. You can have fun with your MIDI keyboard and much more – all in a user-friendly and modern interface. Furthermore LMMS comes with many ready-to-use instrument and effect plugins, presets and samples.

Hemsida:

https://lmms.io/

Bok:

http://www.amazon.com/LMMS-Complete-Guide-Dance-Production/dp/1849517045

Guider och demolåtar:

http://brycecoulson.com/linux-multimedia-studio-tutorials-lmms/

http://www.reddit.com/r/lmms/Krita (ritprogram)

Dokumentation? Posted on Wed, February 11, 2015 12:57:16


Citat från hemsidan:

“Krita is a FREE digital painting and illustration application.
Krita offers CMYK support, HDR painting, perspective grids, dockers, filters, painting assistants, and many other features you would expect.”

https://krita.org/learn/documentation/« PreviousNext »