Vår målsättning är att alla kunder ska klara av att sköta den löpande driften själva eller vid behov med hjälp av valfritt konsultföretag.
Det ska inte finnas några inlåsande avtal varken vad det gäller hårdvara eller program.
Det vara lika enkelt att använda en dator som en TV! Användarna ska inte behöva lära sig hur ett operativsystem fungerar, det som är viktigt är vilka program som används och dokumentation för dessa.

För att lyckas med ovanstående använder vi endast licensfri, öppen programvara och operativsystemet Linux. Det som duger åt NASA (http://phys.org/news/2013-05-international-space-station-laptop-migration.html) och Google (http://en.wikipedia.org/wiki/Goobuntu) duger åt oss..
Vi tror även på decentralisering som går tvärtemot dagens trend med molntjänster och tunna klienter till höger och vänster.

Vi anser att en dator ska kunna fungera till 100% UTAN en fet internetuppkoppling. Användaren ska också ges mer makt över sin egen dator för till exempel säkerhetskopiering, programinstallation och hårdvaruändringar.

Fördelen med ett decentraliserat system är också att säkerheten kan tillåtas vara lägre (hög säkerhet innebär oftast minskad flexibilitet för användaren) då det endast är en dator som blir drabbad av eventuella intrång. Självklart ska säkerheten initialt vara hög men poängen är att det ska vara möjligt för användaren att tillåta lägre säkerhet vid behov (installation av program/videosamtal/fjärrsessioner mm).